Dina behov och önskemål är det viktigaste

Mellansvenska vård är ett mångkulturellt vård- och omsorgsföretag i Uppsala. Vi vänder oss till personer med både stora och mindre omsorgs- och vårdbehov i Uppsala kommun. Oftast är det äldre personer som behöver stöd och hjälp när krafterna och minnet inte räcker till. Men det kan också vara yngre personer som har olika funktionsnedsättningar – både fysiska och psykiska eller demenssjukdomar – som behöver stöd och vård sitt hem.

Företaget Mellansvenska vård startades år 2012 och har cirka 70 medarbetare med olika yrkesroller och kompetenser. I företaget finns omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. All vår sjukvårdspersonal är HSL-legitimerade, vilket betyder att de har relevant utbildning och är godkända för att arbeta inom vården.

Vi finns i Uppsala med huvudkontor i Librobäck och ett kontor i Gottsunda där många av våra kunder finns.

Språket är en nyckel till god omvårdnad
Många som vi hjälper har andra språk än svenska som huvudspråk. Detta möter vi upp genom att alltid skicka personer som talar samma språk. Naturligtvis även svenska.

Så här arbetar vi

Som kund hos Mellansvenska vård kan du alltid förvänta dig väl personanpassad omvårdnad av hög kvalitet och ett respektfullt bemötande på ditt språk. För oss står du och din berättelse i fokus och du betraktas som en medmänniska, jämlik partner och som expert på din upplevelse och dina behov. I vårt arbete samarbetar vi ofta tillsammans med biståndhandläggare i kommunen och med anhöriga om sådana finns. Det viktigaste för oss är dock alltid att skapa en god relation med den som behöver vår hjälp.

För oss är det alltså mycket viktigt att du känner dig trygg och respekterad. Du får därför en kontaktperson som du och dina närstående kan vända er till vid frågor och synpunkter. Kontaktpersonen lägger tillsammans med dig upp de dagliga rutinerna så att de anpassas efter dina behov och önskemål.

Vi planerar tillsammans
I ett första steg kommer vi hem till dig lyssnar på din berättelse. Där planerar vi tillsammans med dig hur du vill att dina insatser ska utföras. Både när vi ses det här besöket och när du har fortsatt kontakt med oss och den personal som kommer hem till dig talar vi alltid ditt språk.

Genomförandeplan
Vi skriver ner det vi kommer överens om i en så kallad genomförandeplan. Där beskrivs hur vi på bästa sätt kan ge dig den hjälp du behöver för att klara dina dagliga aktiviteter. Där sätter vi också upp ett antal mål.

Du får en personlig kontaktperson
Du får en personlig kontaktperson hos oss som håller kontakten med dig och dina närstående för att försäkra att du känner att du har inflytande över din vardag och känner dig trygg. Kontaktpersonen lägger tillsammans med dig upp de dagliga rutinerna så att de anpassas efter dina behov och önskemål och följer tillsammans med dig och din biståndshandläggare upp planen med jämna mellanrum och vid behov.

Säkerhet och förebyggande åtgärder
Vårt arbete utgår alltid från dina behov och baseras på en princip som Mellansvenska vård har tagit fram. Den kallas Tidigt upptäcka, utreda och åtgärda (TUUÅ). Det betyder att vi arbetar för att upptäcka, förebygga och åtgärda sådant som kan bli ett problem för den vi vårdar senare. Det kan till exempel vara något i hemmet som kan orsaka skador eller något hos personen som har förändrats och som vi behöver förändra. Vår personal observerar alltid noggrant eventuella förändringar och risker för att förebygga skador som fall, trycksår och undernäring kan föra med sig. Detta sker i samverkan med den vi vårdar och eventuella anhöriga.

Kontakten med anhöriga är viktig för oss
Om det finns anhöriga som kunden vill ska vara delaktiga i hemvården är det mycket värdefullt för vårt arbete eftersom de bidrar med både stöd och fakta som vi kan ha nytta av. Anhöriga liksom vårdsökande är välkomna att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar.

Rebin - eldsjälen bakom Mellansvenska vård

Eldsjälen bakom det mångkulturella Uppsalaföretaget Mellansvenska vård heter Rebin Rasoul. Efter att han gång på gång sett hur språkliga missförstånd ställde till det i kontakterna bestämde han sig år 2012 för att själv starta en hemtjänst med ett nytt fokus.

För att verkligen kunna stå för det som så många i branschen talar om; omtanke, trygghet, inflytande, oberoende och respekt ser han alltid till att den som behöver stöd och hjälp möts av en person som talar samma språk. Även svenska förstås.

"Nyckeln till god omvårdnad är språket. Det är att ställa människan i centrum på riktigt."
Rebin Rasoul