Våra tjänster

Mellansvenska vård är ett mångkulturellt omsorgsföretag som erbjuder personligt anpassade tjänster inom hemvård, hemtjänst och hushållsnära tjänster i Uppsala kommun. Vi är 70 personer med olika specialistkompetenser och språkkunskaper som vi alltid anpassar till dina och dina anhörigas behov och önskemål.

Vår verksamhet bedrivs alla dagar mellan klockan 7 på morgonen till klockan 22 på kvällen.

Hemtjänst

Hemtjänst finns till för dig som kan och vill bo kvar hemma med stöd och hjälp. Det kan vara att få hjälp med personlig omvårdnad och boservice för att klara vardagen.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

 • På- och avklädning
 • Toalettbesök
 • Frukost och kvällsmål
 • Tillsyn
 • Dusch och annan hygien
 • Inköp och ärenden
 • Tvätt
 • Städning
 • Hemkörning av matlåda
 • Sociala aktiviteter som samvaro eller promenad.

Hemvård

Hemsjukvård finns för den som behöver och kan ta emot sjukvård i sitt hem.

Exempel på vård vi kan utföra

 • Psykiatri
 • Demensvård
 • Diabetesvård
 • Nutrition med livsmedelshygien
 • Mediciner
 • Injektioner
 • Omläggning av sår
 • Provtagning
 • Rehabilitering efter stroke
 • Vård i livets slutskede

Tilläggstjänster

Vi kan också erbjuda andra typer av tjänster, så kallade hushållsnära tjänster. Detta är tjänster som man betalar själv.

Exempel på tjänster som vi kan utföra åt dig

 • Fönsterputs
 • Storstädning
 • Snöskottning
 • Gräsklippning
 • Trädgårdstjänster
 • Frisör
 • Massage

I en del fall kan man få skatteavdrag - så kallat Rutavdrag - för den här typen av tjänster. För att få veta vad som gäller för Rutavdrag kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Länk till Skatteverkets sida om Rutavdrag.